Kusttonnage, specialfartyg och museala fartyg har blivit vår specialitet
Under mer än sextio år har vi sakta men säkert finjusterat vår kurs och inriktat oss allt mer på att bli ett komplett reparationsvarv.

Idag har denna verksamhet utvecklats till vår specialitet.

Mats Gotenius VD

AB Gotenius Varv är ett reparationsvarv centralt beläget i Göteborgs Hamn. Verksamheten är uppbyggd kring 2 st. flytdockor och en slip.
Den största dockan kan ta fartyg upp till 110 meters längd och 15 meters bredd vilket väl överstiger maxmåtten för passage i Trollhätte kanal, passage för fartyg som trafikerar Sveriges största insjö Vänern.

Totalt torrsätts drygt 100 fartyg per år allt från arbetsbåtar med 10 meters längd upp till kusttankern om 5000 dwt.
Förutom traditionell sjöfart repareras alla andra typer av fartyg såsom fiskefartyg, sightseeingbåtar, kryssningsfartyg, skärgårdsbåtar, vägfärjor, arbetsfartyg, bogserbåtar, mudderverk, mudderpråmar m.m.

Historiskt sett är Trafikverkets Färjerederi (statliga vägfärjor) varvets största och viktigaste kund.

På senare tid har varvet fått en specialitet, nämligen att arbeta med museala fartyg.

Varvets behärskar bl.a. nitningstekniken för sammanfogning av bordläggningsplåtar.

Varvets kunnande har även fått genklang utanför Sveriges gränser och flera norska museala fartyg har besökt varvet med projekt delvis finansierade av den norska Riksantikvarien.

Norsk Veteranskipsklub är en återkommande kund och under våren 2012 kommer ånyo D/S Böröysund att besöka varvet.
.

Foto Øyvind Olsen

VÅRA AVDELNINGAR

Gotenius varv har har under en följd av år utvecklat en stor bredd. Den framgår tydligt av beskrivningen nedan. Och även om vi har stor kapacitet så är även mindre uppdrag intressanta. Vi erbjuder dessutom hamnservice.

För bokning av dockor och större arbeten kontaktar du Mats Gotenius. För mindre arbeten kan du ta kontakt direkt med respektive avdelning .

Vi lägger stor vikt vid personlig service och en nära kontakt mellan uppdragsgivare och berörd personal.

Våra reparationsingenjörer/förmän når du lätt via mail, mobil eller trådlös telefon.

  ORDER OCH PLANERING
 • Tar hand om all bokning av dockor
 • Tar emot order och planerar in alla större arbeten

  PROVNING OCH KLASSIFICERING

 • Krängningsförsök med deplacementsbestämning
 • Bom- och riggprovning
 • Tjockleksmätning
 • Annan provning och klassificering

  Mats Gotenius 031-235204, 0706-306048

  SKROV
  Skrov är vår volymmässigt största avdelning och utför skrov-, inrednings- och utrustningsarbeten.

 • Plåt och svetsningsarbeten i stål, aluminium och rostfritt
 • Rörarbeten i alla kvaliteter
 • VVS-installationer
 • Utrustningsinstallationer
 • Rengörings-, blästrings- och målningsarbeten
 • Trä- och inredningsarbeten

  Peter Wallberg 070-2070742, 031-236669

  EL
  Utför alla slag av elarbeten

 • Kontroll och reparation av elutrustning
 • Isolationsmätning av elanläggning samt lösning av elfel
 • Renovering av elmotorer och generatorer
 • Installation av elektriska anläggningar och styrsystem
  MASKIN
  Maskinavdelningen utför alla slag av maskinarbeten
 • Klassning och reparation av maskinutrustning
 • Propellerreparationer
 • Axeldragningar
 • Pumprenoveringar
 • Service och reparation av hög- och medelvarvsdieslar
 • Installation av motorer och pumpar
 • Tillverkning av propelleraxlar, hjärtstockar och annan maskinbearbetning, typ svarvning, fräsning och borrning

  Bo Johansson 073-885 96 89, 031-236116

  DOCKOR OCH DRIFT
  Bemannar våra flytdockor, servar inneliggande fartyg och varvets övriga avdelningar

 • Inkoppling av elström, vatten och brandledning
 • Avfallshantering
 • Tunga transporter inom varvsområdet, krankörning samt byggande av ställningar
 • Drift och underhåll av varvets flytdockor och kajer, kontroll av förtöjda fartyg, förhalningar mm.
Vår torrsättningskapacitet
Flytdocka 1
Flytdocka 2
Slip
75 x 13,5 m
110 x 15 m
25 x 5,5 m
1.600 ton
3.000 ton
70 ton
2.500 dwt
5-6.000 dwt
100 dwt
Bituma med sin stora bulb servas här i vår största docka vilken har kapacitet för tonnage på upp till 110 m längd och 6.000 dwt.
Gotenius Varv, Manufakturgatan 3, 417 07 Göteborg, SWEDEN,Tel. 031- 235200, Fax 031- 227979, info@gotenius.se, www.gotenius.se